Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák 101B Design Kft. (székhely: 1048 Budapest, Bőröndös utca 11. 4. em. 8.,
adószám: 25342453-1-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: 101B Design Kft.
A szolgáltató székhelye: 1048 Budapest, Bőröndös utca 11. 4. em. 8.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 101bdesign@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 01-09-209545
Adószáma: 25342453-1-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Webparadicsom Media Group Kft., www.webparadicsom.hu

Alapvető rendelkezések
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webshopunkban található termékek kizárólag online vásárolhatók meg, a www.101b.hu weboldalon. Ezek a termékek férfi, női pólók, egyéb ruházati kiegészítők (sapka, táska, szatyor, stb.)

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete
Terméket rendelni regisztráció nélkül is lehetséges, a kiválasztott terméknél a méret és mennyiség kiválasztását követően a Kosárba teszem gombbal kell a Kosárba kell tenni, majd a Kosárnál lehet tovább menni a Pénztárhoz, ahol véglegesíteni kell a rendelést.

Az alábbi fizetési és szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre: Közvetlen banki átutalás, melynek során a pénz beérkezését követő 1-2 munkanapon belül feladjuk futárszolgálattal a csomagot, vagy kérheti a vevő Foxpost Automatába is. Utánvételes fizetés esetén a házhoz szállításkor fizetendő az összeg, illetve utánvételes Foxpost rendelés is leadható, mely során a Foxpost automába érkezett csomagot ott helyben, bankkártyával lehet fizetni a Foxpost-nál.

A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
A megrendelések feldolgozása és teljesítés
A megrendelések feldolgozása mikor történik

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított x munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlásának menete… (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem, haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat, kivételek stb.)

Garancia, jótállás
Termékeinkre X hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés
A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
Vegyes rendelkezések
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a ……
Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2020. 12. hó 2. nap

Jelen dokumentum csupán útmutatóként szolgál. Semmilyen felelősséget nem vállalunk a használatért. Amennyiben személyre szabott ÁSZF-et szeretnél a webáruházadhoz kérjük, keress fel egy internetes jogászt, szakembert.