101b.

Modellt állt a 10-es honvéd szobrához

Kiss Zoltán / Hírek / 2024-06-21 14:14

A szovjet katonák gránáttal „horgásztak” a Pisztrángtelepen 
Vásárhelyi István (1889–1968) neve nem biztos, hogy ismerősen cseng a miskolciaknak, pedig élete, tehetsége egyaránt megismerésre érdemes. Magyarország egyik legkiemelkedőbb zoológusát tisztelhetjük benne. A lillafüredi Pisztrángtelep felvirágoztatása is az ő nevéhez fűződik. 
1932-ben épült a Garadna-völgyben a pisztrángkeltető, ide kerestek vezetőt. Nem volt szakember, aki értett volna hozzá, így – bár főnöke nem javasolta erre a posztra – őt nevezték ki annak élére, 1933-ban. Nagy tapasztalata révén el tudta kezdeni a telep vezetését. Tudását folyamatosan fejlesztve irányította a keltetőt. Először csak külföldről behozott ikrával dolgoztak, közben saját állomány kialakítása kezdődött. 
A háború végén Miskolc is hadszíntér lett. Az orosz katonák bevonuláskor szétrombolták a telepet. A katonák géppisztollyal és gránáttal horgásztak a területen. Tönkretették az Európa szerte híres, Vásárhelyi által gyűjtött 
„10 000 darabos koponya és bőr, 500 üveg alkoholos embrió, 100 darab szétejtett csontváz, mintegy 1000 darabos koponya és rendellenes csontgyűjtemény”-t. 
(Hoitsy György – ifj. Vásárhelyi István: Vásárhelyi István élete, munkássága, 9. oldal) 
Az embriógyűjteménynek az lett a veszte, hogy alkoholban volt tartósítva… 

Miért írunk magyarul? Herman Ottóról sokat írtam már, sok érdekes történetet osztottam meg. Az alábbi anekdota is ezek közé tartozik. „Amikor Alfred Brehm, az »Az állatok világa« híres szerzője 1879 tavaszán Budapesten járt, sehogy sem akarta elhinni Herman Ottónak, hogy a kékcsőrű ruca (Erismatura leucocephala) nálunk is költ a Mezőségen. Csak a múzeumi pelyhes fiókák győzték meg. – Hát miért nem publikálja ezt – kérdezte Hermantól –, hiszen ez nagyszerű! – Régen megtörtént az már. – Hol? – A magyar Akadémiánál. – Magyarul? – Igen! – Hja! Akkor el van veszve. Miért nem írnak önök németül? – Én részeméről azért nem, mert többet akarok tudni a németeknél. Mi tudniillik mindent tudunk, amit a németek írnak s azon kívül még azt is, amit magyarul írunk s amiről – amint ezt a ruca is bizonyítja – a németeknek fogalmuk nincsen.” (Forrás: Lambrecht Kálmán: Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor)