101b.

Halálos pinceomlás: nem ismerte el bűnösségét a vállalkozó, ezzel védekezik!

Kiss Zoltán / Hírek / 2024-02-28 17:58

Dr. Boschánszkyné dr. Timkó Renáta Orsolya bíró előtt a vádlott és védője, valamint a Miskolci Járási Ügyészség képviselője mellett a portálunk által a közelmúltban megszólaltatott két özvegy is megjelent – a harmadik bár szintén kapott értesítést most sem jelent meg a nyilvánosság előtt. Természetesen a médiaérdeklődés is nagy volt a három ember életét követelő ügy kapcsán.

Hiányosságok garmadája

Az előkészítő ülésen elsőként a az ügyésznő ismertette a vádiratot, amely szerint a vádlott szóbeli megállapodás alapján vállalta el a pince bővítési munkát és szintén szóbeli megállapodás alapján bízta meg a három munkást a feladattal. Amelyet munkafeladatként a vádlott meghatározása szerint, utasításai alapján végezték és munkabért is kaptak érte. Bár nem jelentette be a vállalkozó a munkásokat, de így is munkáltatónak és munkavállalónak minősültek ebben a helyzetben, indokolta az ügyész.A vádhatóság képviselője hosszan sorolta, hogy a vállalkozó milyen mulasztásokat vétett a foglalkoztatás, illetve a munkafeladat és maga a munkavállalás során. Milyen engedélyeket nem szerzett be, milyen vizsgálatokat nem végeztek el, milyen munkavédelmi követelmények nem teljesültek. Gyakorlatilag a vádirat szerint semmilyen feltétel nem állt fenn az ilyen munkafolyamat megkezdéséhez és végzéséhez, amelynek teljesülnie kellett volna, ezek pedig az ügyészség szerint közvetlen ok okozati összefüggésben állnak a három sértett halálát okozó balesettel.Ez vezetett a pinceomlás bekövetkeztéhez

– A vádlott a munkavégzés előfeltételeként és a munkavégzés során a balesetvédelmi előírásokat nem tartotta be, holott a vádlott általi megfelelő beruházás előkészítés, tervezés, engedélyeztetés és szakszerű kivitelezés, dúcolás használata esetén a baleset nem következett volna be. A baleset bekövetkezésében sértetti közrehatás nem állapítható meg – hangsúlyozta az ügyész. Így több ember halálát okozó, foglalkozás körében elkövetett, gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolták meg a vádlottat. Majd mértékes indítványt is tett a vádhatóság: abban az esetben, ha a vádlott a vádirat szerint beismeri a bűnösségét, lemond a tárgyláshoz való jogáról, akkor 2 év 6 hónap fogházban letöltendő szabadságvesztést, nyolcszázezer forintnyi pénzbüntetést és mellékbüntetésként nyolc év foglalkozástól eltiltást indítványozott. Nyilatkozott kártérítésről a két özvegy is, az egyikük 25, másikuk 15 millió forintot határozott meg kamataival együtt. Védelem: alattomos tektonikai veszély

A vádlott nem ismerte el a bűnösségét az előkészítő ülésén, mint elmondta, az a véleménye, hogy a vádhatóság által felsorolt hiányosságok nem állnak ok okozati összefüggésben a sértettek halálával. Hozzátette: Szörnyen sajnálja a történteket, nagyon sajnálja a családtagokat és mélységesen megérintette őt is a baleset.


A védő jelezte, felkértek egy bányászati tervező szakértőt, aki elkészített egy szakértői véleményt, ezt be is csatolták a tárgyaláson. Ennek kapcsán elhangzott: álláspontjuk szerint nem vitatott, hogy voltak hiányosságok, azonban a közvetlen ok okozati összefüggést vitatják. Az általuk felkért szakértő megállapította a pinceboltozat kapcsán olyan speciális vetősík konfigurációról van szó, amelyet a bányászati gyakorlatban koporsófedél formációnak is neveznek. Ez egy rendkívül ritka és nehezen felismerhető, alattomos tektonikai veszély, mely csak megbontással felismerhető. Meglévő terv és engedély esetén sem lett volna lehetőség felismerni ezt a tektonikai formációt, ez nem volt előre látható, állította a védő. Indítványozta, hogy a szakértői véleményüket a bírósági szakértők megidézésével egyeztesse a bíróság, egyben azt is jelezte, hogy amennyiben a szakértőkkel nem sikerül az ellentmondásokat tisztázni, akkor új szakértők kirendelését fogják indítványozni.

A bírónő megállapította, hogy az előkészítő ülésen nem bírálható el az ügy, így bizonyítási eljárást kell lefolytatni, melynek az első tárgyalási napját május 9-re tűzte ki.


Forrás: boon.hu